Climate Adaptive Skin:

Climate Adaptive Skin is een gevelsysteem dat zich aanpast aan de dynamische weersinvloeden van de gebouwomgeving met als doel een positieve energiebijdrage te leveren in combinatie met een optimaal comfort in het vertrek daarachter.

Het concept van project CAS werd ontwikkeld in de master studieperiode van Michiel Spee aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens het afstuderen werd het concept volwaardig onderzocht en uitgewerkt. Naast het afstuderen is het project geselecteerd en door de TU in samenwerking met externe partners begeleid om met de technologie een zelfstandige onderneming te starten.
De TU Delft heeft het afstuderen gepubliceerd in de Architectural Annual van 2006 - 2007.

Momenteel is Spee Building Technology met Climate Adaptive Skin op zoek naar visieversterkende partners voor het betreden van de markt.