Patronaat, POP-centre, in Haarlem - 2003

Plattegrond v1 Plattegrond v2 Doorsnede 1

Doorsnede 2 Voorgevel Situatie

Met het project: 'Patronaat te Haarlem' studeerde Michiel Spee af aan de Academie van Bouw- en Infrastructuur (HTS) te Haarlem. Het project is een uitwerking van een oorspronkelijk door DDVW Architecten uit Eindhoven, ontworpen project.
Het Patronaat te Haarlem is een welbekende uitgaansgelegenheid aan de Zijlsingel nabij de kruising van het Raaks. De uitgaansgelegenheid bezit een grote zaal met balkon, een kleine zaal, grote loge, restaurant met drie verdiepingen, kleedruimten voor artiesten, kantoorruimte en complete doorgang voor een vrachtwagen.
Het project is een zeer compacte clustering van verschillende functie's en was daarme een zeer moeilijke opgave voor een goede infrastructuur binnenin in combinatie met de vereisde bouwtechnische kwaliteiten van een klein theater.