IdeŽenprijsvraag: Brug Oude Haven Maasboulevard te Venlo - 2008

Front and side-view Plan

3D perspective Competition poster

Spee Building Technology dingde mee in de ideŽenprijsvraag: Brug Oude Haven Maasboulevard te Venlo. De prijsvraag vroeg om ideŽen voor een nieuwe brug die het Park-eiland verbindt met het nieuw te realiseren winkel en woonboulevard op de Havenkade in Venlo nabij het oude stadscentrum.

De brug is opgebouwd uit drie pylonen waaraan een drietal tuiconstructieverdelingen zitten verbonden. De tuien verbinden de brugdekconstructie aan een wisselend driehoekig patroon in zijaanzicht. In de plattegrond van de brug bevindt zich tevens een driehoekig patroon wat een resultante is van de gedraaide stand van de brug aan de Maas. De tuien zijn verschoven verbonden aan het driehoekig patroon in de plattegrond zodat van elke toenadering een wisselende beleving ontstaat.
De drie pylonen met tuiconstructies dragen het licht getoogde brugdek en verbinden de eveneens drie elementen: Havenkade, Maas en Park-eiland. Het dek bestaat uit twee gescheiden verkeersstromen: voetgangersroute en fietsroute, zodat een heldere structuur en verdeling ontstaat.
In de balustraden is het direhoekig patroon van de plattegrond terug te vinden. Echter is de richting van de stijlen van de balustraden tegengesteld om snelheid te geven aan de afzondelijke verkeersstromen.

Keywords:
Maasboulevard Venlo; Tuibrug; Pyloonbrug; Prijsvraag;