Werkvelden:
Spee-BT is actief binnen de volgende werkvelden en disciplines.

 • Bouwkunde en architectuur
  • Ontwerp en visualisatie
  • Bouwtechnische uitwerking/ engineering, bouwtekeningen, 2D, 3D en BIM
  • Bestekken, technische omschrijvingen
  • Elementenramingen en directiebegrotingen

 • Constructies
  • Funderingen
  • Betonconstructies en wapening
  • Staalconstructies
  • Houtconstructies

 • Bouwprojectmanagement
  • Bouwmanagement, projectmanagement en procesbegeleiding
  • Directievoering en bouwtoezicht
  • Advies-, prijs en contractvorming UAV, UAV-GC
  • Projectinitiatief en planontwikkeling, Plan van Aanpak en (T)PvE
  • (Europeese) Aanbestedingen (EMVI) en selectie
  • Omgevingsvergunningen (bouwvergunningen)
  • Huisvestingsadvies

next: Partners