Waardepropositie:
Stijging in de kosten van energie vraagt om innovatie van bouwwerken. Een bouwwerk valt of staat met zijn energieprestatie, zijn technische kwaliteit, creativiteit en het comfort binnenin. Een gebouw moet gewoon goed zijn en met kwaliteit ontworpen.

Gedurende het ontwerp- en bouwproces treedt Spee Building Technology op als ontwerper en bouwtechnisch ingenieur die in samenwerking met de opdrachtgever, de realisatie van de complexe, bijzonder duurzame en ambitieuze ontwerpen verzorgt. Hierbij staat het beoogde resultaat centraal en wordt de technische en financiŽle haalbaarheid binnen het kader getoetst aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Zonder de idee bepalende activiteiten van de betrokken partijen te verdoezelen, zullen we ontwerpproblemen niet uit de weg gaan om tot de beste oplossing te komen die de maximale energieprestatie levert en de bouwtechnische kwaliteit van uw gebouwen toon aangeeft.

Het team van Spee Building Technology bestaat uit civiel en bouwkundig ingenieurs, gespecialiseerde technici en gedreven mensen met speciale interesse in bouwtechnische ontwikkeling en vernieuwing. In combinatie met de aanwezige kostendeskundigheid vormt dit voor opdrachtgevers de optimale ondersteuning bij het ontwerp en uitwerkingsproces van de bouwopgave. Een grote mate van multidisciplinaire betrokkenheid in het ontwikkelingsproces moet leiden tot duidelijkheid voor de opdrachtgever. Een netwerk van specialisten maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de specifieke eisen die een bepaalde opdracht stelt. Zo kan telkens hoogwaardige kennis en ondersteuning worden ingezet, waarmee de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Werkwijze:
Spee-BT ontwerpt en adviseert op divers bouwkundig en civieltechnisch gebied binnen verschillende markten van woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en weg- en waterbouw. Wij bieden daarmee voornamelijk dienstverlening binnen een ontwerpproces van bouwwerken en civiele werken tot werkelijke realisatie.

Gaande het ontwepproces doorlopen we verschillende ontwerpfasen waaronder de fasen voorontwerp (VO), het definitief ontwerp (DO), technisch ontwerp (TO) en het bestek. Tijdens het doorlopen van deze fasen wordt het ontwerp steeds verder in detail uitgewerkt, concreet en uiteindelijk in het bestek, technisch beschreven.

Naast volledige of (deel)ontwerpprocessen worden er ook losstaande bouw, of begeleidende adviezen aangeboden. Deze adviezen kunnen verschillend zijn van inhoud of diepte en strekken zich uit in diverse specialisatie's.


Spee-BT werkt conform de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, de DNR 2011. De DNR 2011, met daarin de algemene voorwaarden, wordt op al onze offerten van toepassing verklaard. De rechtsverhouding wordt uitgegeven door brancheorganisatie NL ingenieurs van Nederlandse advies- en ingenieursbureaus.

next: Werkvelden